Midea
MA-24NXD0-I
/MA-24N8D0-О Blanc

  • Цена:
    newR-32
    1999.00лв