VRV и VRF системи

VRV и VRF са вид климатични системи за централна климатизация на сгради, състоящи се от външно тяло и много на брой вътрешни тела.